+420777712665, +420 251 555 005 info@domusaurea.cz

Technický list Variopaint

Vnitřní dekorativní mnohobarevný omyvatelný nástřik stěn na bázi vodné disperze speciální syntetické pryskyřice, inertních plniv, netoxických pigmentů, alifatického rozpouštědla a speciálních aditiv.

1) Použití a vlastnosti

Je ředitelný vodou, prostý nepříjemných zápachů. Je vhodný na vápenné, vápenocementové, cementové omítky, povrchy betonových konstrukcí, keramiky, skla, kovů, plastů, dřeva, dřevotřískových desek, Umacartu, na sádrové podklady. Vzhledem k široké paletě barevných kombinací je vhodný do veřejných interiérů kaváren, bank a hotelů, stejně jako do obytných místností, koupelen, apod.

2) Vydatnost:

3 – 3,5 m2/l

3) Barva a tónování:

odstíny podle příslušného vzorníku

4) Způsob nanášení:

nástřik

5) Příprava podkladu:

Štukové omítky je nutné zbavit prachu, nepřilnavých a vyčnívajících částí, starých klížených nátěrů a tapet, odmastit, podle potřeby vyspravit, vystěrkovat a případně přebrousit. Rovný hladký povrch zbavený obrusu se stabilizuje impregnací Primerem P.A. Po 4 hodinách je vhodné impregnované plochy natřít dispersním nátěrem Acriwat vhodného odstínu. Po jeho dokonalém zaschnutí se aplikuje Variopaint.

Povrchy dřeva a dřevotřískových desek je třeba napustit Primerem per Dry Wall, lehce přebrousit a natřít materiálem Dry Wall S. Po jeho zaschnutí se nanáší Variopaint. Povrchy Umacartu, plastů a lehkých slitin je třeba před aplikací Variopaintu pouze odmastit. Ocelové a

litinové předměty je nutné opatřit antikorozním základovým nátěrem na olejové, alkydové, chlorkaučukové nebo epoxidové bázi. Povrchy již opatřené nátěrem v dobrém stavu je třeba pouze omýt vodou s rozpuštěným saponátem.

6) Zpracování a ředění:

Před použitím je třeba ředit přidáním 15 – 20% vody a dobře promíchat. Nanáší se stříkací pistolí Ecomix s tryskou s průměrem 1,9 – 2,2 m, odstín č. 33 tryskou o průměru 2,5 mm, tlakem 0,17 – 0,3 MPa křížovým nástřikem na připravený podklad. Podle potřeby se zhotovený nástřik po zaschnutí opatřuje nátěrem Poliwatu 106 nebo Poliwatu 107. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod 5°C. Použité zařízení umyjte vodou ihned po ukončení práce.

7) Balení:

: nádoby o objemu 1 l a 5 l

8) Technické vlastnosti:

Zasychání na dotek: 45 – 60 minut

celkově: 72 hodin

9) Skladovací podmínky:

Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C

Životnost v původním obalu 12 měsíců

Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem. Nevylévejte zbytky do kanalizace,

povrchových vod nebo na zem.

Prázdné obaly likvidujte podle předpisů.

Technologické postupy při aplikaci daného produktu uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem praktického

ověřování materiálů výrobcem s cílem dosáhnout optimálního výsledku a zachování deklarovaných vlastností výrobku.

Naše společnost nabízí odborné poradenství. Doporučujeme této služby využít, protože v případě nedodržení

technologických postupů uvedených v technickém listě a volby nevhodného materiálu nepřebírá naše společnost

žádnou zodpovědnost.

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných

pozdějších změn a doplňků. Datum posledního přepracování v zahraničí uvedeno v textu technického listu.

 

Generální zastoupení a dovoz pro ČR:

DOMUS AUREA a.s., Růžová 280, 252 29 Dobřichovice-Lety, Praha-západ